Profil spoločnosti

Firma Ľubomír Maskaľ – DOMAS bola založená v roku 2006. Prioritne sa zameriava na rekonštrukcie bytových jadier, interiérov bytov a domov na kľúč, ale zrealizuje zákazníkom  práce aj jednotlivo,  napr. iba pokládku obkladu a dlažby v kúpeľni či WC, montáž sadrokartónu, atď.

Firma realizuje všetky práce spojené s rekonštrukciou bytového jadra, interiéru bytu a domu (murárske práce, elektroinštalačné práce, vodárenské a kúrenárske práce, atď.), zákazník len dozerá na priebeh prác.

Za 11 rokov svojej existencie má firma za sebou zrealizovaných mnoho zákaziek a hlavne veľa spokojných zákazníkov. Cieľom je poskytovanie kvalitných služieb v dohodnutých termínoch a za primerané ceny. Firma zabezpečuje bezplatnú obhliadku a bezplatné vypracovanie cenovej ponuky.

Realizuje rekonštrukcie kúpeľní, WC a ďalších priestorov v byte alebo v dome zákazníkov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP), ktorým bol priznaný peňažný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

– predloží Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predfaktúru (vyčíslenie ceny práce a materiálu)
– podpíše so zákazníkom Zmluvu o dielo
– zrealizuje dohodnuté práce
– vystaví konečnú faktúru, ktorá bude odovzdaná Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Realizujeme:

– rekonštrukcie bytových jadier,  interiérov bytov a domov na kľúč              

Jednotlivo ponúkame zákazníkom tieto druhy prác:

– montáž obkladov a dlažieb interiérových aj exteriérových

– stierky, jemné omietky

– dodávku a montáž drevených a laminátových podláh

– montáž sadrokartónových konštrukcií

– murárske práce

– maliarske a natieračské práce

– montáž dverí a zárubní

V rámci uvedených prác a služieb zabezpečujeme odvoz a likvidáciu stavebnej sute a vzniknutého odpadu, ale aj starého nepotrebného nábytku a zariadenia.

 

[gdfrm_form id=”7″]